การประชุมสัมมนาวิชาการ “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เดินหน้าสู่อนาคต”

เตรียมพบกับการประชุมสัมมนาวิชาการ “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เดินหน้าสู่อนาคต” ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อชี้แจงแนวทางและข้อเสนอ ตลอดจนหลักเกณฑ์การนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 
เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
ณ ห้องคิงส์ตันชั้น 5 เฟส 3
โรงแรมคริสตัน หาดใหญ่ จ.สงขลา