เตรียมพบกับ!! การถ่ายทอดสด:Online Series Live Opening Talk : Challenge to change โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ฯ ( U2T )

เตรียมพบกับ!! การถ่ายทอดสด:Online Series Live Opening Talk : Challenge to change โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ฯ ( U2T ) โดย ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. ผ่านทาง FB Live ทาง https://www.facebook.com/MHESIThailand

ที่มา https://www.facebook.com/MHESIThailand/

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ReinventingUniversity/?_rdc=1&_rdr