อว. พร้อมขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ดัน “ม.แม่โจ้สู่หนทางมหาวิทยาลัยการเกษตรที่ดีที่สุด”

อว. พร้อมขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ดัน “ม.แม่โจ้สู่หนทางมหาวิทยาลัยการเกษตรที่ดีที่สุด”

ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมอุดมศึกษาและการพัฒนาเกษตรไทย พร้อมเดินทางไปรับชมแปลงกัญชาที่มีการปลูกในระบบ Smart Farm จำนวน 12,000 ต้น และปลูกในระบบ outdoor 4,700 ต้น จากหลากหลายสายพันธุ์ เพื่อนำมาวิจัยและใช้ประโยชน์ในการแพทย์

ภาพบรรยากาศ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ReinventingUniversity/?_rdc=1&_rdr