อว. จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ UCLAS

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564ที่ผ่านมากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ได้จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบ UCLAS

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้รับรู้ภาพรวมโครงการพัฒนา และเรียนรู้ขั้นตอนการใช้งานระบบ UCLAS

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.facebook.com/ReinventingUniversity