การดูข้อมูลการประมวลผลการจัดกลุ่มและการประเมิน

:

เข้าสู่เว็บไซต์ข้อมูลการประมวลผลการจัดกลุ่มและการประเมินได้ ที่นี่

ภาพรวมการจัดกลุ่มและการประเมิน

ประกอบไปด้วยกัน 3 ส่วนคือ

  1. ผลการประเมินคะแนนของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย
  2. ภาพรวมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์
  3. ภาพรวมการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

ส่วนที่ 1: คะแนนของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทยโดยวัดจากตัวชี้วัดที่กำหนดโดย 4 กลุ่มยุทธศาสตร์ นำมาแสดงออกเป็นกราฟ

ส่วนที่ 2: แสดงถึงการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาในด้านต่างๆ โดยกลางแผนภูมิจะแสดงถึงจุดเริ่มต้นของกลุ่มเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆ และการกระจายตัวออกไปในมุมตรงข้ามแสดงถึงการประเมินที่ดีขึ้นตามกลุ่มเชิงยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 3: แสดงถึงความโดดเด่นเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยว่า มหาวิทยาลัยในประเทศไทยโดดเด่นทางด้านใด และในแต่ละกลุ่มยุทธศาสตร์นั้นมีมหาวิทยาลัยใดบ้างที่โดดเด่น

การจัดกลุ่มและการประเมินรายสถาบันอุดมศึกษา

ประกอบไปด้วยกัน 3 ส่วนคือ

  1. โปรไฟล์มหาวิทยาลัย
  2. จุดเด่นของสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์
  3. รายละเอียดการประเมินมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการเข้าดูหน้าการจัดกลุ่มและการประเมินรายสถาบันอุดมศึกษา

ส่วนที่ 1: แสดงรายละเอียดของมหาวิทยาลัยรวมไปถึงช่องทางการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 2: แสดงถึงการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาในด้านต่างๆ โดยกลางแผนภูมิจะแสดงถึงจุดเริ่มต้นของกลุ่มเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆ และการกระจายตัวออกไปในมุมตรงข้ามแสดงถึงการประเมินที่ดีขึ้นตามกลุ่มเชิงยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 3: การประเมินมหาวิทยาลัย พิจารณาการวัดผลทั้ง 2 ด้าน คือ

  1. ด้านเชิงปฏิบัติการครอบคลุมผลการดำเนินงาน (Performance indicators)
  2. ด้านศักยภาพ (Potential indicators) ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม

การเปรียบเทียบข้อมูลการประเมิน

ขั้นตอนการเข้าดูหน้าการเปรียบเทียบข้อมูลการประเมิน

Next การใช้งานหน้าภาพรวมการจัดกลุ่มและการประเมิน
เรื่อง