การใช้งานหน้าการเปรียบเทียบข้อมูลการประเมิน

:

เข้าสู่เว็บไซต์ข้อมูลการประมวลผลการจัดกลุ่มและการประเมินได้ ที่นี่

การเปรียบเทียบข้อมูลการประเมิ

การเพิ่มมหาวิทยาลัยเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลการประเมิน

  1. สามารถทำได้โดยคลิกที่แถบ “เพิ่มข้อมูล” จากนั้นพิมพ์หรือเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการโดยสามารถเพิ่มมหาวิทยาลัยเพื่อเปรียบเทียบได้สูงสุด 4 มหาวิทยาลัย

การบันทึกการเปรียบเทียบข้อมูลการประเมิน

สามารถบันทึกได้ 3 รูปแบบคือ

  1. แบบ Link ผู้ใช้งานสามารถทำได้โดยกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะทำการบันทึกรายละเอียดการเปรียบเทียบข้อมูลการประเมินไว้เป็น Link ผู้ใช้งานสามารถนำลิงค์มาเปิดรายละเอียดการเปรียบเทียบข้อมูลใหม่ได้ภายหลัง

  1. แบบไฟล์ CSV และ รูปภาพ ผู้ใช้งานสามารถทำได้โดยกดปุ่ม “CSV” และ “Image” ระบบจะทำการบันทึกรายละเอียดการเปรียบเทียบข้อมูลการประเมินไว้ตามชนิดที่ผู้ใช้งานเลือก

Previous การใช้งานหน้าการจัดกลุ่มและการประเมินรายสถาบันอุดมศึกษา
เรื่อง