คู่มือการใช้งานระดับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลของสถาบัน

:

การเข้าใช้งานระบบ

 1. เข้าสู่ระบบโดยไปที่ (https://app-uclas-reinventing.mhesi.go.th)  และทำการป้อน username และ password ตามที่ได้รับ
 1. หาก login สำเร็จจะแสดงหน้าระบบประเมินพร้อมกับรายการการประเมินตนเองในแต่ละปี

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการประเมิน

 1. ผู้ใช้งานสามารถเลือกรายการการประเมินของปีที่ต้องการประเมิน ผู้ใช้งานสามารถปิดฟิลเตอร์เพื่อดูการประเมินปีอื่นๆ ได้

 1. กดแก้ไขเพื่อทำการประเมิน
 1. กรอกข้อมูลนำเข้าในแต่ละตัวชี้วัด
 1. กดยืนยันข้อมูลเมื่อข้อมูลมีความถูกต้อง และรอการประมวลผล
 1. กดดูตัวอย่างข้อมูล เพื่อดูตัวอย่างการแสดงข้อมูล
 1. ตัวชี้วัดที่ระบบเติมให้อัตโนมัติจะมีการไฮไลท์สีบริเวณตัวชี้วัดนั้น ๆ
 1. บันทึกการแก้ไขการประเมินนั้น ๆ บริเวณด้านล่าง

การดูรายละเอียดข้อมูลตัวชี้วัด

สามารถกดที่ตัวชี้วัดเพื่อเปิดดูรายละเอียดของตัวชี้วัดนั้น ๆ ได้

การแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในหน้าการประเมินตนเอง

 1. กดที่ชื่อมหาวิทยาลัยในหน้าการประเมินตนเอง
 1. กดปุ่มแก้ไข
 1. แก้ไขข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จากนั้นกดปุ่มบันทึก

เรื่อง