มหาวิทยาลัยสามารถแก้ไขข้อมูลของตัวเองได้หรือไม่

:

  1. เข้าไปที่ http://app.uclas.reinventinguniversity.co/ แล้วทำการ Log in
  2. หลังจากนั้น จะเห็นชื่อมหาวิทยาลัยของตนเอง
  3. จากนั้นใส่ข้อมูลต่าง ๆ
  4. กดบันทึกข้อมูล
  5. ส่งข้อมูลให้ตรวจสอบ
Previous ค้นหาข้อมูลมหาวิทยาลัยในเว็บการประเมินตนเอง และจัดกลุ่มอย่างไร
เรื่อง