ดาวน์โหลดคู่มือหรือ Guidebook อ่านได้จากที่ไหน

:
  • กดเข้า https://reinventing.mhesi.go.th/ แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างท่านจะพบกับคู่มือการประเมินจากนั้นให้กดที่ ดาวน์โหลดคู่มือ

หรือ

  • กดเข้า https://reinventing.mhesi.go.th/
  • จากนั้น คลิก “เกี่ยวกับโครงการ”
  • โครงการพัฒนาระบบประเมินตนเอง
  • กดที่ ดาวน์โหลดคู่มือ
Next เข้าดูผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยที่เว็บใด
เรื่อง