เข้าดูผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยที่เว็บใด

:

สามารถเข้าดูข้อมูลที่ https://uclas-reinventing.mhesi.go.th/

Previous ดาวน์โหลดคู่มือหรือ Guidebook อ่านได้จากที่ไหน
Next ค้นหาข้อมูลมหาวิทยาลัยในเว็บการประเมินตนเอง และจัดกลุ่มอย่างไร
เรื่อง