นวัตปะการัง

“นวัตปะการัง” นวัตกรรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“นวัตปะการัง” นวัตกรรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานของ รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และนายวรุต ศรีสุวรรณ์ นิสิตปริญญาเอกสาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (CUTIP) จุฬาฯ ชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์

นวัตปะการัง

นอกจากนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้รับรางวัล Prime Minister Award : Innovation for Crisis ประเภทหน่วยงานภาครัฐ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในฐานะที่ได้พัฒนาผลงานนวัตกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตจากการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำผลงานนวัตกรรมไปพัฒนาต่อเพื่อประยุกต์ใช้จริงให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย โดยมี รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี ด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล เป็นผู้แทนรับรางวัลดังกล่าวในวันนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้

“นวัตปะการัง” (Innovareef) เป็นนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแนวคิดและวิถีการอนุรักษ์ท้องทะเลของโลกให้เป็นไปอย่างสมดุล กลมกลืน ยั่งยืน โดยเริ่มต้นที่ระบบนิเวศแนวปะการังของประเทศไทยภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นการนำนวัตกรรมมาออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนียภาพของปะการังเทียมให้เป็นนวัตกรรมปะการังเทียมรูปแบบใหม่ที่มีความสวยงามเหมือนจริงตามธรรมชาติทางทะเล

โครงสร้างวัสดุของนวัตปะการังถูกปรับแต่งให้เข้ากันได้ดีกับสภาพแวดล้อมทางทะเล โดยการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ซีเมนต์คอนกรีตแบบ 3 มิติ ทำให้การขึ้นรูปนวัตปะการังมีความกลมกลืนกับแนวปะการังจริงมากที่สุด มีความแข็งแรงต่อการใช้งาน มีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการขนส่งเคลื่อนย้ายได้ง่าย และสามารถปรับแต่งรูปแบบลักษณะทางโครงสร้างได้ตามต้องการ รวมทั้งความซับซ้อนของช่องว่าง แสงและเงา ให้เข้ากับสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่การติดตั้ง

ผลงาน “นวัตปะการัง”

“นวัตปะการัง” เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยปฏิบัติการวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและสัตว์น้ำเพื่อการอนุรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ที่มา www.chula.ac.th/news/

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ReinventingUniversity/?_rdc=1&_rdr