ยกระดับ ICT

อว. จับมือ หัวเว่ย พร้อมยกระดับ ICT ประเทศไทย

“ยกระดับ ICT ประเทศไทย”  โดยอว. จับมือ หัวเว่ย ร่วมเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับประเทศไทยในการยกระดับทั้งด้าน ICT และ AI ให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

ยกระดับ ICT

ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม กระทรวง อว. พร้อมที่จะร่วมมือกับ บริษัท หัวเว่ย (Huawei) ในการยกระดับ ICT ของประเทศไทย ดำเนินงานผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ พว. และ สนช. และสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดทำกลยุทธ์ดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป

ภาพบรรยากาศ

ยกระดับ ICT

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ReinventingUniversity