การประชุมสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 กับโครงการ “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เดินหน้าสู่อนาคต” ในพื้นที่ภาคอีสาน

กลับมาอีกครั้งกับการประชุมสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 กับโครงการ “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เดินหน้าสู่อนาคต” ในพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อชี้แจงแนวทางและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น