‘ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์’ผุดไอเดีย “Young Thai SME Network” ให้น้องๆนักศึกษาเรียนรู้สร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกฝนธุรกิจ จากผู้ประกอบการตัวจริง

‘ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์’ผุดไอเดีย “Young Thai SME Network” ให้น้องๆนักศึกษาเรียนรู้สร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกฝนธุรกิจ จากผู้ประกอบการตัวจริง

โดยจะให้เจ้าของธุรกิจ SME มาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ และแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆที่จะต้องเจอเมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ ซึ่งนับเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และยังสามารถหารายได้แบ่งเบาภาระครอบครัว