สมาคมสื่อเกษตรฯ ผนึก ม.เกษตรฯ จัดใหญ่เทศกาล กินกุ้งไทย สู้ภัยโควิด-19

สมาคมสื่อเกษตรฯ ผนึก ม.เกษตรฯ จัดใหญ่เทศกาล กินกุ้งไทย สู้ภัยโควิด-19  วันที่ 29-30 ธ.ค. นี้

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เปิดพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรฟาร์มกุ้ง นำกุ้งก้ามกราม และ กุ้งขาว (สดๆ) มาจำหน่ายแก่ประชาชน วันละประมาณ 2 ตัน ในเวลา 09.00-18.00 น. ณ บริเวณโรงอาหารกลาง 2 ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยสมาคมฯ ได้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา และราชบุรีนำผลผลิตมาจำหน่ายในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งได้นำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปในราคาถูกในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564

          กุ้งขาวแวนนาไม ไซส์ใหญ่ กิโลกรัมละ 250 บาท
          กุ้งก้ามกราม      ไซส์ใหญ่ กิโลกรัมละ 350 บาท
                                  ไซส์กลาง กิโลกรัมละ 250 บาท
                                  ไซส์เล็ก กิโลกรัมละ 170 บาท
          ทั้งนี้ ผู้ซื้อ และ ผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 โดยเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา คัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และเว้นระยะห่างเพื่่อความปลอดภัย โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะทำความสะอาดฆ่าเชื้อในพื้นที่ก่อนงานและหลังการจัดงานทันที

** จำหน่ายเฉพาะกุ้งสดเท่านั้น ไม่มีย่าง ไม่มีเผา ไม่มีนึ่ง

ที่มา https://bit.ly/38FG52L

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ReinventingUniversity/?_rdc=1&_rdr