เปิดงาน Online Series Live U2T : Opening talk # Challenge to change

 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน Online Series Live U2T : Opening talk # Challenge to change (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ภาพบรรยากาศ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ReinventingUniversity/?_rdc=1&_rdr