เปิดประวัติ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง หญิงไทยคนแรก นั่งเก้าอี้ รมว.ศึกษาธิการ

จากการที่ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งนางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การแต่งตั้งในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผู้หญิงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นหน้าประวัติศาสตร์ครั้งแรกอีกเช่นกัน ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้หญิงทั้ง 3 ท่าน

ประวัติของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง เกิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2515 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ส.ส. เขต 2 จังหวัดสระแก้ว พรรคพลังประชารัฐ เป็นบุตรสาวของนายพิเชษฐ์ เทียนทอง กับนางขวัญเรือน เทียนทอง ที่เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระแก้ว คู่สมรส คือ นพ. เจษฎา โชดดำรงสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีบุตร 1 คน และเป็นหลานสาวแท้ ๆ ของนายเสนาะ เทียนทอง ถือเป็นผู้หญิงไทยคนแรก ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการศึกษา

 • 2539 – 2540 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา

 • 2536 – 2538 ปริญญาตรี สาขาการเงิน WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา

 • 2533 – 2535 ปริญญาตรี Assumption University

 

สถานที่ติดต่อ

 • 999/1 หมู่ 10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

 • โทรสาร 037 261 344

 • อีเมล tthienthong@gmail.com

 

ข้อมูลการทำงาน

 • 2542 – 2544 เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 • 2541 – 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป P.T. Civil Group Ltd.

 • รองโฆษก กระทรวงวัฒนธรรม

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สิริกร มณิรินทร์)

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชูชีพ หาญสวัสดิ์)

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายสรอรรถ กลิ่นประทุม)

 • เหรัญญิก คณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติในสหภาพรัฐสภาเอเซียและแปซิฟิก (APPU)

 • ผู้ช่วยเลขานุการกรรมาธิการท่องเที่ยว

 • โฆษกกรรมาธิการการท่องเที่ยว

 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์)

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว 5 สมัย

 • เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลำดับที่ 55 ของไทย

บัญชีรายการทรัพย์สิน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง ได้ยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สิน และหนี้สินต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.สระแก้ว พร้อมคู่สมรส นพ. เจษฎา โชดดำรงสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 คน แจ้งว่า…

มีทรัพย์สิน 494,981,474 บาท รวมหนี้ 2,536,193 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินของผู้ยื่น 416,016,596 บาท และของนายเจษฎา คู่สมรส 70,449,104 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 8,474,773 บาท

ทั้งนี้ ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของนางสาวตรีนุช แบ่งเป็นเงินฝาก 36,163,608 บาท เงินลงทุน 38,587,406 บาท

ที่ดิน ส่วนใหญ่อยู่ใน จ.สระแก้ว, สุพรรณบุรี และนนทบุรี มูลค่ารวม 298,447,200 โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่ารวม 31,160,000 บาท สิทธิและสัมปทาน มูลค่า 11,699,382 บาท ทรัพย์สินอื่นไม่มี

ที่มาของภาพ : เฟซบุ๊ค ไปด้วยกัน ไปได้ไกล คลิก