อว. จัดพิธียกป้ายกระทรวงอย่างเป็นทางการ

อว. จัดพิธียกป้ายกระทรวงอย่างเป็นทางการ

(23 สิงหาคม 2564) ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 ศาลพระภูมิ เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสยกป้ายกระทรวงอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ, ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาฯ, รศ.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะผู้บริหารกระทรวง เข้าร่วมพิธี ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม