วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ คว้าแชมป์รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2563

สุดเจ๋ง! เด็กเทคนิคสุราษฎร์-อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ คว้าแชมป์โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
ระดับชาติปี 63

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และการสนับสนุนจากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปี พ.ศ.2563 ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากอาชีวศึกษาทั่วประเทศ มีโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวด 40 โครงงาน โดยโครงงาน “ผลของนาโนซิงค์ ออกไซด์และเทฟลอนที่มีผลต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จากใยกล้วยย้อมสีด้วยใบสัก” จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. ขณะที่โครงงาน “การศึกษาคุณสมบัติของหลอดชีวภาพจากผงวุ้น” จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวส. ซึ่งงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563 จัดระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย.63 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

สำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ปวช. ที่ได้รับรางวัลอื่นๆ ได้แก่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 4 โครงงาน ดังนี้ โครงงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุด” จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี , โครงงาน “การพัฒนากระดาษบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยหญ้าขจรจบร่วมกับเส้นใยไบโอเซลลูโลส” จากวิทยาลัยเทคนิคสตูล , โครงงาน “การศึกษาประสิทธิภาพเตาเผาหัวแร้งประหยัดพลังงาน” จากวิทยาลัยเทคนิคสองแคว และ โครงงาน “ผลของสารสกัดจากสับปะรดและมะละกอที่มีต่อคุณภาพของเจลขัดผิวระเบิดขี้ไคล” จากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 7 โครงงาน ดังนี้ โครงงาน “การศึกษาสีชอล์กน้ำมันโดยใช้รงควัตถุจากขมิ้นชัน ดอกอัญชัน และกระเจี๊ยบแดงที่ใช้สำหรับวาดภาพ” จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี , โครงงาน “กระถางต้นไม้รักษ์โลกจากใยสับปะรดพันธุ์นางแลและฟางข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ” จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย , โครงงาน “การศึกษาการผลิต Syrup จากข้าว” จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก , โครงงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานศิลปะบนผิวน้ำ” จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ , โครงงาน “การพัฒนาคุณภาพของหอยขมอบแห้ง” จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร , โครงงาน “การศึกษาผลของกรดอินทรีย์จากเสาวรสต่อคุณลักษณะของครีมบำรุงมือ” จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง , โครงงาน “การพัฒนาแป้งปั้นเปลือกทุเรียนชั้นในที่มีผลต่อคุณภาพงานปั้น” จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ปวส. ที่ได้รับรางวัลเพิ่มเติม ได้แก่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 4 โครงงาน ดังนี้ โครงงาน “การพัฒนาแผ่นบุผนังดูดซับเสียงภายในอาคารจากวัสดุธรรมชาติ” จากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี , โครงงาน “การพัฒนาเม็ดชาไข่มุกผสมสตาร์ชพรีเจลาทิไนท์จากมันเทศสีม่วงเสริมเจลาตินจากหนังปลานิล” จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา , โครงงาน “ศึกษาอัตราส่วนของตัวทำละลายที่มีผลต่อการสกัดสารสีจากเปลือกผลแก้วมังกรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บลัชออน” จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช , โครงงาน “การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดมิ้ลค์กี้” จากวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 7 โครงงาน ดังนี้ โครงงาน “การศึกษาผลของน้ำหมักชีวภาพจากใบชะพลูที่มีผลต่อการกำจัดหอยทากสยาม (Cryptozona siamensis)” จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่, โครงงาน “การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมในการผลิตพลาสติกชีวภาพ” จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนเเก่น , โครงงาน “การพัฒนาแผ่นมุงหลังคาจากผักตบชวา( Eichhornia crassipes (C. Mart.) Solms. เยื่อไผ่(Dendrocalamus asper Backer) และยางพารา (Rubber) ให้มีน้ำหนักเบา เป็นฉนวนกันความร้อน และกันน้ำได้ดี” จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ, โครงงาน “การศึกษาสารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาเพื่อผลิตฟิล์มชีวภาพ” จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี , โครงงาน “การศึกษาคุณภาพอาหารกุ้งผสมสาหร่ายไฟต่ออัตราการลอกคราบและอัตราการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม” จากวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร, โครงงาน “ผลการใช้ลำไยตกเกรดหมักต่อการเจริญเติบโตและการลดต้นทุนอาหารของหมูดำและเป็ดกากีแคมป์เบลล์” จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ , โครงงาน “การเตรียมกลีเซอรีนด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันจากน้ำมันสกัดเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว” จากวิทยาลัยเทคนิคสตูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 8 โครงงาน ดังนี้ โครงงาน “ระบบ Smart Farm การรดน้ำอัตโนมัติโดยการวัดค่าความชื้นในดิน” จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ, โครงงาน “การศึกษาสูตรและสัดส่วนที่เหมาะสมในการพัฒนาขนมขาไก่ อ๋อเลย” จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย, โครงงาน “การพัฒนาขนมกัมมี่ปลีกล้วยน้ำว้าช่วยเสริมสร้างน้ำนมแม่” จากวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน, โครงงาน “การพัฒนาอาหาร BSF Flakes สำหรับอนุบาลลูกปลานิล” จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ, โครงงาน “การศึกษาโครงสร้างทางเคมีของตัวประสานผักแผ่น” จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ , โครงงาน “เครื่องตัด/ต่อมิเตอร์ไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบ GSM” จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี , โครงงาน “ผลของสารสกัดไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยหอมเขียวพันธุ์ Cavendish ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด , โครงงาน “การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักใบสาบเสือในการยับยั้ง Staphylococcus aureus ที่ก่อโรคเต้านมอักเสบในโคนม” จากวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

รองเลขาธิการฯ กล่าวปิดท้ายว่า โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เป็นกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (STEM Education) ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพ และกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ ที่มุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี

ที่มา https://bit.ly/3qmyvlv

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ReinventingUniversity/?_rdc=1&_rdr